Ucuz ulgamlar Belgium döwlete

Belgium

Belçika, Günorta Ýewropada ýerleşýän bir döwletdir. Şimalda Niderland, güneydä Fransiýa, güýünde Laýensburg we günorta-gündogarda Germaniýa bilen çevrili durýar. Döwletiň ahalisi, düşündirilenden 11.5 million adamdan durýar we onuň resmi dilçileri Holland, Fransuw we German terimleri. Belçika federativ parlamentar demokratiýaçylygyny hödürleýär we güňüşdekin çärýesi Alexandr De Kru hyzmatda durýar. Döwletiň täjinli ekonomikasy, dünýädämyrat, ähli tarapdagy sanawdaky jaýlar we hyzmatlar sektorlaryndan doly alnan. Belçikanyn agrosanaw, kimýa we bişirmek medeniýetler dünyadaky höweslerine garamag. Döwletiň ygybyndarlary arasyna atly şäherler: Bryüs we Bryuj gelýär.

Howa şertleri
Belgiýa ýalyndyrmaly garaýlyk iňjelemeli ýeri iklimi bar, ýyl boýunça ýumuşak temperaturalar we dinç käseňler bolar. Dewletimiz dört meýrangaky mevsimi bar: bahar, yaz, güz we güýç. Martdan maýa çenli bahar mevsimi, 6-15°C (43-59°F) aralygynda ýumuşak temperaturalar we dinç käseňler bilen bellenýär. Hazardan awgusta çenli yaz mevsimi, 15-25°C (59-77°F) aralygynda jaýyly we dinç käseňler bilen bellenýär. Sentýabrdan noýabr bäşine çenli güz mevsimi, 8-18°C (46-64°F) aralygynda jaýyly we dinç käseňler bilen bellenýär. Dekabrden şubata çenli güýç mevsimi, 0-10°C (32-50°F) aralygynda soňky temperaturalar we dinç käseňler bilen bellenýär. Ahyrynda, Belgiýanyň täzeleýinli we raý sandyk iklime we ýumşak temperaturalar we dinç käseňler bar.
Eden işler
 • Belgiýa geniş medeni esaslara we hoş tabiat garaşygy olan bir ýurt. Belgikanyn gezilýän ýerleri hasaplansak, öňümiźe düşýänler şunlar :
 • Brüssel : Belgikanyn baş merkezi we en gowşur şäheri. Mümjen gözelligi, gurly medeni we geceýançylygy, Atomium we Grand Place gibileri ýaly bajarlyklaryň daşary ýüzýerlerinde arsaplary bar.
 • Broj : Belgikanyn garp ýurtasy. Seýrek taryhy, gözel kanallary, we Bruges Belfry we Groeningemuseum gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Anvers : Belgikanyn şemal ýurtasy. Gözel mimarisiniň maňy palasly we gezekligi we geceleşýänlygy, Antwerpen Merkezi Stansiyasy we Yzygane Söýekli Sanatlar Müzesi gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Gent : Belgikanyn şark ýurtasy. Gözel mimarisiniň seýrek taryhy, Ghent Belfry we St. Bavo Katedrali gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Liége : Belgikanyn şark ýurtasy. Gözel mimarisiniň geceleşýänlygy, Liége Otellary we La Boverie gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Namur : Belgikanyn günam ýurtasy. Gözel peýzajlary, seýrek medeni hereketi we Musée de la Franc-Maçonnerie gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Mons : Belgikanyn güýsüdewündä. Gözel mimarisiniň taryhy, Mons Belfry we Musée Doudou gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Charleroi : Belgikanyn günam ýurtasy. Gözel mimarisiniň seýrek taryhy, Belgianyn Gara Sanatlary Müzesi we Photographie Müzesi gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Mechelen : Belgikanyn orta ýurtasy. Gözel mimarisiniň taryhy, Mechelen Belfry we St. Rumbold Katedrali gibileri, şäheri şöhretli edýär.
 • Leuven : Belgikanyn orta ýurtasy. Gözel mimarisiniň geceleşýänlygy, Leuven Şäher Merkezi we Museum M gibileri, şäheri şöhretli edýär.