Ucuz ulgamlar Greece döwlete

Greece

Greece Güney Avrupa'ta bulunan bir ülkedir. Kuzeyde Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan ile sınır komşusudur ve doğuda Türkiye ile komşudur. Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehri Atina'dır. Resmi dili Yunanca'dır ve para birimi ise eurodur. Yunanistan'ın yaklaşık 10.7 milyon nüfusu vardır. Ülkenin tarım, turizm ve denizcilik gibi geleneksel ve modern sektörleri bir arada bulunan çeşitli bir ekonomisi vardır. Yunanistan, antik tarihi, felsefesi, sanatı ve mimarisiyle zengin kültürel mirası ile tanınır. Ayrıca güzel plajları, berrak suları ve Akdeniz iklimi ile de ünlüdür. Yunanistan sıcak misafirperverliği ve zengin kültürel mirası ile popüler bir turistik destinasyondur.

Howa şertleri
Grekistan ýyl boyunça gyzylçyly göwwede saýlanut öň tapmaýan ýörite iýimdiligi eýedir. Ýurdumyzda iki aýratyn meýilnamaly meýyşat senesi görnüşi bar: maý-owtýabr aýlaryny giýreleyän gyzyl, ýeňil ýaz meýyşaty, ýöne noýabr-aprel aýlar arasynda geçen haýyply, hoş meýyşaty. Gyzyl meýyşatta hawa ýeňe ýok, ýa da pes ýok, ýagşynlanma ise wagty-öňde wagtylya bolýar. Halbuky, hoş meýyşatta hawa hoş ve ýaňy bolup, waýda wagtan-wagt hawa ýagşy bolýar. Grekistanyň orta temperaturasy ýyl boyunça 15-25 dereje Seýzim (59-77 dereje Ferenggeit) dereje arasynda geçýär. Grekistana bilek süýmek önümçilikleriňize we täze þol tolup gezmeýe, gepleşmäge ytgezmeýe baglanýar. Eger ýurduň gyzyl, ýeňil ýazy meýyşatyny taýýarlamagyňyzy we ählisiniň ýaşyllygyna garşy ençemelemek isleýärsiňiz, Grekistana gitmegiň en iýi wagty iýun, iýul we awgust aýlarydyr. Eger siz hoş ve afşar meýyşatdan gepleşmäge we godekçilerden uruşmaga baglanýarsiňiz, marş, aprel we oktýabr aýlary siz üçin Grekistana sepgitmäge giň gowy wagtlar bolup durýar.
Eden işler
  • Gresiňizde görülmeli we geçirilmeli işler öränlen eserler bolýar. Gresiň iň aňsatly gezek zatlaryndan biri, Afinada weleýh eserlerle dolan, Ahurun da etdendir we bu eserler içinde en ahamiýatlylarından biri Parthenon we başga önemli taryhy we medeni eserlere eýe bolup, Olympian Zeusyň tapanygydaky tapnakdır we Afinada meşhur köp-beňzeli sütünlere we uly-greýs soňkylygynda gurlanan yaplandan has derýaýlyk ýaly bilinýär. Gresiň içinde başga eýýäm aşak usuly tapmak bolýar, öränlen eýýäm aşakly eser ýokary medeni we taryhy derejede eýýäm aşakly Delphi adyň eseri känli taryhy daşarynslyk derejesini hasaplap þuyuşy ýaly bilinýär, Santorini hem merkezi goeldim bar şäherleri, güzel çakyrlary jemgyýetlý doguşly görnüşleri bilen bilinýär. Hem-de, Gresiň külçelý medeni hem ynanlyk öýlendirmeleri, iňlisçiligi hem çyraklary we owadan desgisi ile aýlanýar.