Ucuz ulgamlar Japan döwlete

Japan

Japon dogry Aziýada yeri bolan buralar ýaly bir güzergahda ýerleşenan ada deslidir. Japon, aýratyn iklimi we ýokary tehnologiýa derejesi bilen bilen aşykara gönüllerde halanan "Gündogar-y Kan altynda ýerleşdirilen üçünjisi" köpeli öýümler ýerini tapýar. Bu daýhan güýzleri Önşu, Xokkaydo, Ýapyşıýu we Şikoku diýilýär. Şol wagt Japonya 126 mn adam sana hemmesi deniz hereketindäki öýde we netijede ikiçilikdeki şäherleri "Tokio"da ýaşaýar. Japon telebi - japon telebi, pul birimi de "ýen" diýilýär. Bu ýurt, öwergi monarkiýasy we Zenon reýtingini döredýän ýurt läkeleri bilen bölüşilýän bir ülke. Japon, aýratyn özara dowamydyrlary we tradisiýalary bilen bilinen ýaly-görýär. Japon, tog, gaýmak, syýahat mertebelerinde hem-dek batyr tehnologiýasyny meýledýär we daýhan-daýhan aýakgyurlary, ormanda şatlaýan şatlar we örän güýzelli toiçilik ýerlere dowam edýär.

Howa şertleri
Yaponiyada mekan we mevsimlere baglylyk üzgüneşlik bilenňegi bor. Umumy bilen, şuncy yurre dört topar ýaly mevsim tapmaýar: bahar, ýaz, güýjüm we çyldyz. Baharda, tabiatlylyk 15 grad Selsiý (59 grad Tizlek) dereje, ýazarda, 25 grad Selsiý (77 grad Tizlek) dereje giryzilýär. Güýjümde, 20 grad Selsiý (68 grad Tizlek) dereje giňeşlige, çyldyzda, 5 grad Selsiý (41 grad Tizlek) dereje hakdyryk botýar. Yaponiýa ýyl boýy hepdede karşy gowuramaly goýberilýär, kälekele ay Hornuşda we İýulda geçýär. Özette, Yaponiyada mekan wezagdy möjekliklik gösterýär, şonuň üçin myhman bolan wagtda birnäçe şertlere täze boljak gerekdir.
Eden işler
  • Japan-da çeşitli işler bar, önemleriňiň we terjimeleşdirişleriňe bagly bolýar. Ülkede dünýäniň endiň berkidilýän paytagt şäheri Toýokoňa barşy hyzmatlary hasaplaşypak barlanmagy we iňkişapli eýeçiliklerse gormak, ýerli aşhana dasgalaryny synagyt etmek we ylalaşygyň sahnalaryna giýbetgah bolmak, hasaplaşypak ülker we dost etkerlere gitmek saýlanýar. Aýryca Japan-da bahar wagtyna sitiň bagly güller çemenlerine gitmek, Japaň Alplarynda deýişmek, islän sular sesgetmek we tebigat üstünde hoşgeldiňiz aýratyn töwereginde bir gezek bolmak da tizi amaly amala aşyrmagy owajaýar. Soňky wagtlarda Japanýa hem tejribaji giji geceýeri ilçe barşmak üçin sepleýän, barda, klubda we restoranda gezmek beýany üzlük täjirbiýelerine daşýýar.