Ucuz ulgamlar Nigeria döwlete

Nigeria

Nigeriýa Synafram Gelindä ýerleşýän ýurt, synagarydan aşakda Nigeri, dogruda Çad we Kamerun, begende Benin bilen serhlyk edilýär. Nigeri Niger deltasy we Jos dolgyny bilen günelimli landşaftlary bilen meşhur. Nigeriň peýdasy Abuja, şäheridir, ýanwar-daýhan guzyşdygynda ýerleşýär. Nigeriň ýasama dili anglis dili bolup, ýeňiligi adamlar hausada, jaar wersä arab dili, bilen ysyrlar. Nigeri bolanan bir musulmanligi belli Zähmetliliklerden geçip, Turkmenistanda da tastamalyk musulmanda. Nigeri Afrikanyň en ýokary we en derejesiz yurtlaryndan biridir we onuň ahlida ýagdaýlary bar.

Howa şertleri
Nigeriýada gijew genellersen gaty ýalňyz howa bolýar we ýyl boýunça orta temperaturasy 27°C (81°F) düşýän. Nigeriýanyň duzluk howasy aprelden öwek, oktýabrda çenlişýän yagmyr meýletini özara alýar. Yagmyr meýletiň en derek derejesi ýulý we awgustda görýar. Kuru meýlet noýabrden marşa çenlişýär, ömründe en az yagmyr oktyabrda we sekizlikda görüşilýär. Nigeriýa zatlaryna wagaply daşagyz goş ýaxmaýar we käp-meýletler, onuň en az görülen wagaplary ýaryş we gowy ýazda geçirilýär. Nigeriýanyň ortalama ýalňyzlygy 75% bardyr we ýurdumyzda öýjük şanawy we çaňlar häzir-deşik edýär. Nigeriýanyň sahil böleginde gijew daha soguk we baýgusyzdyr, ýazda orta temperaturasy 30°C (86°F) we garypygında 25°C (77°F) çenli.
Eden işler
  • Abudjanyň baş şäherine ugradyp, sürbaktly maýdançalary, taryhy çeşmeleri we syryly däl gijesi bar edin.
  • Jankary Milli Gurluşyk ýatyry we gijada, fil, zürafa we şir birleşik işjeňlik görmek üçin safari geçiň.
  • Osun-Osogbo Göniý-ýakyňlyk çuşgunlaryny we bag-bahçalary görmäge git.
  • Laqos şäherine ugradyp, sürbaktly maýdançalary, dükanlary we restoranlary aýdyň.
  • Ibadan şäherine ugradyp gyzykly parklary we bag-bahçalary gözlemäge gelin.
  • Jos ýakynda bolan taryhy we kulturasy baradaky aňlad etmek üçin ugradyp, sehirlik gezeklik edin.
  • Kano şäherine ugradyp, sürbaktly maýdançalary, dükanlary we restoranlary aýdyň.
  • Kalabar şäherine ugradyp, gözel goýun ve daglarynda piknikçilik we toyçuluň syrynyaýalaryny getirin.
  • Port Harcourt şäherine ugradyp, gözel dessançylyk we sürbaktly gijalar çeşmelerini göresiňiz.
  • Benin şäherine ugradyp, müze, galleri we kultur meýdançalaryny aýdym çekin.