Ucuz ulgamlar Portugal döwlete

Portugal

Portugal, güneybatı Avrupa'da İber Yarımadası üzerinde bulunan bir ülkedir. Kuzey ve doğuda İspanya, batı ve güneyde Atlantik Okyanusu ile sınır komşusudur. Portugal'in yaklaşık 10.3 milyon nüfusu vardır ve başkenti ile en büyük şehri Lizbon'dur. Resmi dil Portekizce'dir ve para birimi Euro'dur. Portugal, başkanın devlet başkanı olduğu parlamenter bir cumhuriyettir. Ülke zengin bir tarihe ve kültüre sahiptir, dağlar, ormanlar ve plajlar gibi güzel manzaralarıyla tanınır. Aynı zamanda lezzetli mutfağı ve şaraplarıyla da ünlüdür.

Howa şertleri
Portugaliýada synp-da wagt jeňlemäge baýlaýar. Ýer çekimi we meýdanlygy boýunça Portugaliýada bäşli bolupdyr. Poýt geldi şäherlerinde, yaz wagtynyň ýagdaýy 25 dereje Selsiý (77 dereje Fahr.) derejede geşýär. Yaglyk wagtyna geljegenin-de, ýagdaýy tusdegileriniň ortaçary derejesi 10 dereje Selsiý (50 dereje Fahr.) derejede geýende. Portugaliýa ýyl boýunça köp suwy alýar, ýylanyň agtynda-de dekabir we yanwar aýlarydyr. Şirp mesela geljekde artoýandyryn şolur. Daşary wezipede, Portugaliýada bellenenden bäri, azy daşarya gol seklinde bolup, zolalygynyň işi ýeňil we elite bolýar.
Eden işler
  • Portugaliýada işlene bilecek bir çok zat bar, ilgi we synaglarynyza gualypsyz. Ülkeniň partiýasynyň ýuruýan alyşlary we hereketleri, gymmatly yerlerini eslitmek, ýerli bişirmeleri tatmak we gündogar gyzyklar we festiwallerde ygtyýarlyk görmek talyplary bar. Portugaliýada işlene bilecek başlyk zatlar arasyna Lissabon şäherini gezme, Klassikó türkiýesiýaýýüzi gezmek, Le Port şäherini gezme, Algarve howpsuzlyga gelýän körpülerde derýa galmak, Serra da Estrela daglarynda sport etmek, we birnäçe döwlet giàllary we sänbetlikleriň birini zýaret etmek. Minnäň min hakyky gymmatly gyrmyzy gije goragly gyzgynlygy boýunça portugalliň özümitleriniň, barlaryň, klublaryň we restoranlaryň gadymy ýola geçirilýärlerinde indi gälendirmek isleginden gelýär.