Ucuz ulgamlar Turkey döwlete

Turkey

Türkiýe, Gündogar Asýýa we Gündogar Ýewropa daýhanada ýerleşýän bir döwletdir. Oňun batarda Bulgaristana, garpyşyda Gresiýa, şemoryşyda Güýrüjistana, azykda Ermenistana, Azerbaýjana we Eýrana, güýze özünde Iraka we Sýriýasyň ýanynda ýerleşýär. Döwletde 84 million nüfus bar, we onyň resmi dilii Tirk dilidir. Türkiýe prezidentialik respublikadir we şu wagt prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Ülke, kömegiň ahyly, ýörite iň gurama ve indistrial hyzmat sektorlerynden bellidir. Tirkmenistanyň aýry topary: tüwe-deňzilik, awtogalere, we tuyuglylyk. Ülke, zengin medeniýet gelýtini, güzel tabialaryny we Istanbul we Ankara gibýi birnäçe taraby addy we ýeri bilýän şäheri bilen taýýardyr.

Howa şertleri
Türkiýe dowleti ýerleri boýunça gündelik garaşlyk şertleri görýär. Ýöritegine synlaýan dört awtodyl ýaly: bahar, yaz, güýz we zemaý. Martdan maýa çenli bahar awtody nyşany etýär we hereket edýän taýhasyny girizýär, ýagdaýy 5-15°C (41-59°F) derejede bolýar. Ýuni, awgusta çenli yaz awtody köp derejede çalap, yagdan bolan syn görýär, ýagdaýy 20-30°C (68-86°F) derejede bolýar. Sentebir, noýabr çenli güýz awtodyny çalap, ýagdaýy 5-15°C (41-59°F) derejede bolýar. Dekabr, fewral çenli zemaý awtody soýuk we ýaş syn görýär, ýagdaýy 0-10°C (32-50°F) derejede bolýar. Howa şertleri boýunça, Türkiýe gark, ýagly we soýuk synlaryna gaýtalanýar we ýagdaýlary beýik deregede pozýar.
Eden işler
 • Türkmenistanyň zähmet ýerleşikligi we gözellige eýe ülkedir. Türkiýäniň işeýin sebäplerini görmek üçin ýerleri bar:
 • İstanbul: Türkiýäniň en soňkyköki ýeri, gözelligi, ýahşy binaýatçylygy, zähmet taryhy, Hagia Sophia we İstanbul arheologiýa muzeýlerini hemme gürrüňkli bolan ýerlere duzakar.
 • Ýapon: Türkiýäniň baş harby we ikinji gullabajary, gözelligi, ýahşy binaýatçylygy, zähmet taryhy, Ankara qalasy we Anıtkabir gibi ýerlerde seredilýär.
 • Kappa-deki: Türkiýäniň orta-daşary ýerleri, gözelligi, zähmet taryhy, Göreme Milli Parky we Derinkuyy düllel bolan ýerleri çenli ähli täze girýän ýerlerde seredilýär.
 • Efes: Türkiýäniň bölegindeki aýele-şähir, göz bikar edilýän binagatçylygy, ýahşy taryhy, Ephesus Arheologiýa muzeýi we Uka Aýygy dome gibi ýerlerde seredilýär.
 • Pamukkale: Türkiye wezyretindeki bir şäher, gözelligi, ýahşy taryhy, Pamukkale fezalanym we Hierapolis arheologiýa muzeýi gibi ähli gürrüňkli ýerlerde seredilýär.
 • Antalya: Türkiýäniň güllerini iýe batyş şäheri, gözelligi, ýahşy taryhy, Antalya muzeýi we Kaleiçi etraby gibi ýerlerde seredilýär.
 • Bursa: Türkiýäniň garap-türkmen wezyretini iýe şäher, gözelligi, ýahşy taryhy, Bursa kalaçasy we Bursa şäher muzeýi gibi ýerlerde seredilýär.
 • Fethiye: Türkiýäniň güllerini iýe göwe wezyretli şäherleri, gözelligi, ýahşy taryhy, Fethiye muzeýi we Fethiye kalaçasy gibi ähli gürrüňkli ýerlerde seredilýär.
 • Trabzon: Türkiýäniň şahemesi iýe şäher, gözelligi, ýahşy taryhy, Trabzon muzeýi we Hagia Sophia muzeýi gibi ýerlerde seredilýär.
 • Konya: Türkiyeň orta-daşary ýerdeki bir şäher, gözelligi, ýahşy taryhy, Mevlana muzeýi we Ince Minaret Medrese gibi ýerlerde seredilýär.