British Airways

  • Britanskaya aviasyarasy "British Airways", aýdymda BA diýlenilýär, Birleşen Patyşalyp Ayrylyşçylygy – Britaniýanyň uluslararasy utanýan aviakompaniýasydyr. Bu ýurt çykan, ýurt dışy hereketleriň hem birinde has doesnaýdyr. Britanskaya aviasyarasy Londonda gazanylanyp, oňa esi Wrightly ady berilýän terminalda baş maşynlygyny girýär. Aviakompaniýa, ýbassyklaryň üýtgedilen ýeri, sowgatçylyk eglenceleri we "Executive Club" diýlenilýän gepleşik programy bar. Britanskaya aviasyarasy düzgün çagyşmazlar ulanýan, Europanyň, Asýanyň, Afrikanyň, Şimallaryň Amerikasyň we Güýçoguz Amerikasyň ýurtdaş etjeklerine ýol açýar.
British Airways
image of city
Istanbul
Heathrow
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Istanbul
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Barcelona
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Charles De Gaulle
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Madrid
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
John F Kennedy International
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Warsaw
Bahalary gözle
image of city
Heathrow
Amsterdam
Bahalary gözle