Garuda Indonesia

  • Garuda Indonesia, Indoneziýaňyn milli belli hawaý yolydır. O, Cakarta şäherine baş hökümet sanawasynda ýerleşýär we çeşitli milli we beýleki ýurtdaşaralyk nirenglerine reýse gitmek üçin ussatsaýar. 1949-njy yyl gyşda döredilen Garuda Indonesia, Aziýanyň en eski hawaý yolyñlarından biridir.
  • Bu hawaý yoly, Boeing 737, Airbus A330 we Boeing 777 sagatnama arasyny salan çaýlary wezyri bolan täze hawaý apparatlarynyň seriýasynda işläýär. Ol, üç önümçilik bilen hizmet berýär: Ekonomik önümçilik, Biznes önümçilik we Birinji önümçilik. Säwäpçüler, sazlaýyn programme aýlygy, sidik mal, we köp ýolagçylykda ýene-de Wi-Fi kämilleşdirilýän çäginde synalarda gezip gezmege bolupdurylar.
  • Garuda Indonesia, hyzmat we sagatnama standartlary üçin birçe mükafatlary aldy. Ol, pasaýerleriň değişli partner hawaý yollaryna elde etmek we geçirmek miliýlary gürleýýän SkyTeam kämilleşdirilenleriň bir azasydyr.
  • Pasaýer hyzmatlaryna goşulan bolsa, Garuda Indonesia hem-de onuň iştirakçi şirketi Garuda Kargo aracılıgy bilen yük hyzmatlaryny hyzmat edýär. Bu hawaý yoly, karbon peýdalanmasyndy gaýtadan azaltma we çevre gorşawçylygy hem-deşikleşdirmek üçin bazary hyzmatlaryny amala aşyrmaga ýönelenýär.
  • Geneli bilen Garuda Indonesia, etibarly hyzmaty, bähemli uçaklary we müşteri arzuwlaryna gurdy yatgrylygy bilen bilinýär.
Garuda Indonesia
image of city
Soekarno-Hatta International
Denpasar
Bahalary gözle
image of city
Denpasar
Soekarno-Hatta International
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Singapore
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Surabaya
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Kuala Lumpur
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Bangkok
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Ujung Pandang
Bahalary gözle
image of city
Denpasar
Narita International Airport
Bahalary gözle
image of city
Soekarno-Hatta International
Haneda Airport
Bahalary gözle