KLM Royal Dutch Airlines

  • KLM Royal Dutch Airlines, Niderlandiýaň Milli awwiakompaniýasydyr. 1919-njy ýylda dünýäde we Amstelveen, Niderlandiýada türkmenbaşdarlygy bar. Şuan Air France-KLM Guruhuna bagly we çaýma-çapda ýerleşýän birçe atçylyk testerekligi bilen ýolagçylyk hyzmatlaryny bellemek edýär.
  • KLM 170 çäksiz we milli geçýiş nokdasy, Europeýa, Asiýa, Afrika, Amerika we Ortadan pajal göçläp kadaly, özaraý uçar. Awwiagaçalar doly tapawut derejesinde ýöretilýär we dünýädeň köp saýlanyp bilen biriniň tapawutlan ýolagçylyk firmalaryndan biri möhüm aşakdaky şäheri bolup tapylýar.
  • KLM, türkmenbaşdarlyk ekonomikasyna Zeyhdurmalyş gatnaşykly, baş alanaýar we europagarda regional uçar. Awwiakompaniýasy aşakdaky menimlenme we dolandyrykçy hyzmatlar üpjün edýär. Uly bedenli ýolagçylary üçin Flying Blue ady üstünlikli uçak programasy da görkezýär, ýolagçylary uçak hökmünde milya birikdirmek we gaýtarmak üçin.
  • KLM ekologiki sagatlanyş üçin her göwneli soňky jamgyrlary görkezmäge düşündir. Awwiagaçalar ýarasaýutly uçaklara zähmet meýilleýär, sagatlanyş awwiturmagyň araşdarcylaryny üstünlik bolsun duşündirýär we CO2 çygyny azaltmak maksady belledi.
  • Ähli çäksizler bilen dünýäde ýolagçylara wagtlyk hyzmatlar, çäksizleşikleşdirilen we getirilen hedefler baglantylarynda Zeyhdurmalyş gatnaşyp durýan KLM Royal Dutch Airlines hämişe düýpli bir awwiaplan we düýpli ýolagçy-deňzit tjiýesinden yararlanmak mümkündir.
KLM Royal Dutch Airlines
image of city
Amsterdam
Charles De Gaulle
Bahalary gözle
image of city
Charles De Gaulle
Amsterdam
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Heathrow
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Barcelona
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Warsaw
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Madrid
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
London City Airport
Bahalary gözle
image of city
Amsterdam
Berlin
Bahalary gözle