Lufthansa Cargo

  • Lufthansa Cargo, Lufthansa, hökümetin en büyük hawaýiy şirketi we dünýäniň en büyük şirketlerinden biri bolan hawags hepjesi. Lufthansa Cargo, ayrystyrylan yük hawaýji flotuny işletýar we ata şirketinin passajir samolyotlarynyň kargo meýdançasyny da ulanyşdyrýar. Syýahatçylaryň hasapçyp berişlerine içerlen çeşitli kargolar, syýahat bilen ugratýlan hizmetler we yōkmaýar hojalyk zatlar bilen baýramçylyk zatlary üçin pully we dünýäde hasaplary bolan hawaý taraplary özeltýar. Lufthansa Cargo, dünýäsel ýerlere has ugradyşlary bar we ýerleşýän maksatly dünýä terminaly boýunça Frankfurt Hawsasyndaky merkezi üstlenýär.
Lufthansa Cargo
image of city
Frankfurt
Munich
Bahalary gözle
image of city
Munich
Frankfurt
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Istanbul
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Heathrow
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Vienna
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Charles De Gaulle
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Berlin
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Barcelona
Bahalary gözle
image of city
Frankfurt
Zurich
Bahalary gözle