Qantas

  • Qantas Airways, Avstraliýanyň milli hawa ýollary, dünyadaky en büyük we en köp gözleglenen hawa ýollaryndan biridir. Qantas dürli täzegliklerine, hizmetiň sertifikallaryna we dolandyryjylygyna görä nähili bolmasy hem ýatda baran we ýükli geçmekleri bilen bilinýär.
  • Qantas birden çok ýurtdaş we häzirki hadiseler boýunça hawa ýol babat guralş bajarýar. Onuň esas gurama sydney airport, gatnaşydyr. Melbourne, Brisbane we Perth-da gurama dowamy bar. Ulgamyň aýratyn onaňçyly Boeing 737 we Boeing 747 düzimleri bilen Airbus A330 däreden sypatly täzeçeler bar.
  • Qantas, Ykynçy (Economy), Elit ykynçy (Premium Economy), Biznes we Birinji slass (First Class) galary onaýlap bajarýar. Ulgamyň müşderileri üçin komfortly we zähmet ýol bolmadyk möhüm aşgabatlyklary, goşunda giňeltmeli lukman we täzeçeler üpjün etmäge garawaýar.
  • Qantas, Yumurtalyk birleşigi (Oneworld alliance) berkitişinde, it berkitme sapygyny berýär we üzümleriň bärilme gysgaldysyny gurluşdyrýar. Ulga kendi sadakat programminy Qantas Frequent Flyer bilen derejeli üyelerine üstünlikler we aýratyn jatlaglar berýär.
  • Yol ýolbaşçylygy bilen birlikde, Qantas, hawa ýükini ýurt üsti we dünyada guralýar.
  • Ählindäki, kandajy guramsyzlygy ýüz tutan, mysal ýere ýokary seseple onuň möhtemil müşderilerine hizmet berýän möhüm saýdalanja şol.
Qantas
image of city
Melbourne
Sydney
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Melbourne
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Brisbane
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Auckland
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Singapore
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Perth
Bahalary gözle
image of city
Melbourne
Adelaide
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Canberra
Bahalary gözle
image of city
Sydney
Bangkok
Bahalary gözle