Singapore Airlines

  • Sıngapur Habelçisi (SİA) Sıngapur ýurt içi we Güneydän aýrylyşan uly habelçilerinden biridir. O 1947-nji ýylda basylandy we Changi Hawa menzili üstünde faalyýet gösterýär. Sıngapur Habelçisi oturulan hyzmaty bilen tanınýar we daimi ýaly dünýäniň en gowşurylan habelçilerinden biri dese hemok bolup durýar.
  • Habelçi geniş menzilli agzalygy bilen ol üstünde 60 ýurtda ýedi köne ýaly ýurdu sanyryp, hem başlyklar we yük hyzmatlaryny bermeli. Singapore Habelçisi Airbus A380, Boeing 777 we Airbus A350 ýaly möjekdowundaky sünndeleri bar.
  • Sıngapur Habelçisi hem Star Alliance alyansasyna aza. Bu dolandyrýan habelçilik alyansy ýolu bilen aýrylyş tizenjelemelerini we aza habelçilere nähiliýetleri möçberine ugurla alyşmak üçin tölären gelmede giňeltýär.
  • Bu habelçisi köp nomurlara giňişleýin Skytrax Dünýä Habelçiöýsü Gulluguna uly ýetip gelendir. Sıngapur Habelçisi mammunyýetli seýahat taýýarlamaga köp kömek berýän dünýäiň ýüksek-daýhan şöhretine eýedir: oňatkasy ýerler, goşak mählemçilik önümleri we syýahat wagtynyň çyzykly syýahat önümleri.
  • Sıngapur Habelçisi talaplar terzinligine eýedir we kämiller we önümleri gatlamak üçin dayanysyz görnüşlerini gözegçilikde salýar.
Singapore Airlines
image of city
Singapore
Denpasar
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Kuala Lumpur
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Bangkok
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Phuket
Bahalary gözle
image of city
Bangkok
Singapore
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Seoul (Incheon)
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Dubai
Bahalary gözle
image of city
Singapore
New Delhi
Bahalary gözle
image of city
Singapore
Frankfurt
Bahalary gözle