Ucuz ulgamlar Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) ugurhana

  • Çatrapati Şivaci Uluslararası Halkara Äýýamyýaty, Sahar Halkara Äýýamyýaty diýenem, Hindistanyň täzeleriniň birindeki en kämaldan äýýamyýatlardan biridir. O Muñbaýdaky, Maaraştra şäherinde ýerleşýär we Marat kraly Çatrapati Şivaci Maharaž adına goýulýar. Bu äýýamyýat hem däl hem uly öwüşlere äýýamak üçin ulanylýar we Indiýanyň ählisi üçin asyl girişçilik başdaýar. Şu äýýamyýatda iki aýry kattan ibarät passage terminaly bar, biri içerýaýarlaryň, biri täzelemeleriň üçin. Äýýamyýat peýdalanmakçylaryna lounge-öýler, satyn alma ýerleri, restoranlar we trasport-hyzmatlary da berýär.