Ucuz ulgamlar Soekarno-Hatta International ugurhana

  • Soekarno-Hatta Ýer dünýäniň güýzünde en çalt goşan hawa bandlarından biridir, bu yeri Tangerang, Banten, Indonesiýanyň bir gatnyşyk merkezinde ýerleşýär. Bu ýer Çakarta baş şäheri we etraf bölümleri üçin hyzmat berýär. Hawa bandy Indonesiýanyň birinji Prezidenti Soekarno we birinji Wize Prezidenti Mohammad Hattanyň adyna aýratyn edilendir.
  • Ýer iki esas terminala bar, Terminal 1 we Terminal 2, bu diamindan da subt-terminala böleri bolup durýar. Terminal 1 ýerli uçaklara, Terminal 2 medeniyet uçaklara hyzmat berýär. Hawa bandynda toplumy güýjüňleri, hurtlary, restoranlar we ýygnakçylary bar bolýar.
  • 2021-nji ýylda, bu ýer oli aralarda Gündogar Indoneziýa, Lion Air, Batik Air we Citilink gibisinden Indoneziýa uçaklarynyň maglumatlary buzulýar, hem-de medeniyet maşgala üçin bir majdur etmek meýdanydyr. Hawa bandy ýaşyjy sypatkyny durmuşa seretmek boýunça geçirilen birnäçe genişlemeleri we täzelenmeleri çeken bilýär.
  • Soekarno-Hatta Ýer hawa bandy şäher markasy bilen we beýleki bölgeler bilen ýeňillik halkara ylalaýynlary, maşrutkalar üsti-üsti gelýän we "Soekarno-Hatta Airport Railink" diýilen has duşuş gezek hyzmaty hökümet indekslenýär.